1621 Embedded Controller, Styrings-reguleringstekn II

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1621 Embedded Controller, Styrings-reguleringstekn II
Fagnummer: 1621
Fagnavn: Embedded Controller, Styrings-reguleringstekn II
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker
Målpinde
1: Eleven opnår kendskab til DSP. (Digital Signal Processorer).
2: Eleven kan bedømme en given procesrespons, herunder dennes tidskonstanter, amplitude og fasekarakteristik, samt indplacere processen i procesordenssystemet.
3: Eleven kan opbygge og indregulere multivariable reguleringssløjfer.
4: Eleven kan foretage systematisk-, metodisk fejlfinding og fejlretning til modulniveau.
IT-Supporter Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.