1628 Programmering Java I

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1628 Programmering Java I
Fagnummer: 1628
Fagnavn: Programmering Java I
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Telesystemtekniker
Målpinde
1: Eleven har kendskab til nøglebegreber i Java teknologi og Java programmering: Java produktgrupper og faser i programudvikling livscyklus.
2: Eleven kan udvikle og teste et Java program, herunder anvende primitive data typer og gemme data i variable.
3: Eleven kan anvende objektorienterede genbrugsprincipper gennem objektreferencer.
4: Eleven kan anvende kontrolstrukturer.
5: Eleven kan oprette og anvende enkelt- og multidimensionale arrays.
6: Eleven kan udvikle og anvende metoder samt parameteroverførsel til metoder.
7: Eleven kan implementere og anvende undtagelser (exceptions).
8: Eleven kan implementere interfaces ved hjælp af indkapsling og konstruktorer.
9: Eleven kan anvende en Java klasse udfra dens beskrivelse (dokumentation).
10: Eleven kan anvende nedarvning til udvidelse af klasser herunder access control.
11: Eleven har kendskab til hvordan objekter samarbejder gennem object messaging.
12: Eleven har kendskab til objekt ejerskab og levetid.
13: Eleven kan anvende UML til at designe klassehierarkier.
14: Eleven kan analysere et problem og designe klasser, der løser mindre problemer.
IT-Supporter Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.