1639 Programmering Java IV

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1639 Programmering Java IV
Fagnummer: 1639
Fagnavn: Programmering Java IV
Varighed: 3,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7 og Version 8-2010
Version 7: Datatekniker
Version 8: Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering
Målpinde
1: Eleven har kendskab til OO begreber: fordelene ved OO system udvikling, OO system udvikling.
2: Eleven har kendskab til udviklingsprocessen: Hovedfaserne og arbejdsgangen i iterativ og inkremental livscyklus i projekter.
3: Eleven har kendskab til indsamling af krav.
4: Eleven kan anvende retningslinier i analyse og design, der sikrer høj kvalitet produkter.
5: Eleven har kendskab til UML i forbindelse med OO koncepterne.
6: Eleven kan beskrive objekter og klasser samt relationer mellem klasser.
7: Eleven kan definere klasser, bruge polymorfi og andre designteknikker.
8: Eleven kan identificere og analysere dynamiske modeller.
9: Eleven kan designe klasseattributter, -operationer og -relationer i detaljer.
10: Eleven kan anvende design patterns samt designe og opdele et system.
11: Eleven kan anvende en given programbibliotek til en given opgave.
12: Eleven kan anvende de værktøjer der levers med Java 2 SDK fra Sun.
13: Eleven kan anvende API kald til Java J2SE fra Sun.
14: Eleven har viden om at designe, programmere og teste mellemstore programmer i Java f.eks. til anvendelse i intranet applikationer.
15: Eleven kan anvende design patterns til at skabe genbrugsklasser.
16: Eleven kan organisere og opsætte infrastruktur til support af Java projekter.
17: Eleven kan programmere 2- og 3-tier Java applikationer.
18: Eleven kan oprette en multitrådet server.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.