1644 ASP.NET og XML

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1644 ASP.NET og XML
Fagnummer: 1644
Fagnavn: ASP.NET og XML
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7 og Version 8-2010
Version 7: Datatekniker
Version 8: Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering
Målpinde
1: Eleven kan installere og tilpasse nødvendig software, der anvendes i forbindelse afviklingen af ASP.NET programmer.
2: Eleven kan anvende ASP.NET sprogets klassehieraki, metoder, variable og datatyper.
3: Eleven kan anvende ASP.NET sprogets objekthierarkiet.
4: Eleven kan fremstille ASP:NET programmer der gør brug af databaser.
5: Eleven kan anvende XML i forbindelse med udvikling af hjemmesider.
6: Eleven kan anvende XML i forhold til databaser.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.