2085 XML

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
2085 XML
Fagnummer: 2085
Fagnavn: XML
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7 og Version 8-2010
Version 7: IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker
Version 8: Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter
Målpinde
1: Eleven kan identificere områder hvor en standard baseret XML vil være hensigtsmæssig
2: Eleven kan udvikle, konstruere og dokumentere en standard baseret XML.
3: Eleven kan udvikle, konstruere og dokumentere en standard baseret XML.
4: Eleven kender sammenhængen og anvendelse af CSS dokument til både XHTML og XML dokumenter
5: Eleven kender muligheder og opbygning af Xpath
6: Eleven kender opbygningen, anvendelsen og konstruktion af XSL templates til at foretage XSLT
7: Eleven kan dokumentere en XML standard ved hjælp af DTD og XSD schema.
8: Eleven kan anvende XML i programmeringssammenhæng ved hjælp af DOM og SAX
9: Eleven får kendskab til andre anvendelser af XML i f.eks. SOAP, WSD og logfiler.
IT-Supporter Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
IT-Supporter Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.