2102 Digitale kontormaskiner

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
2102 Digitale kontormaskiner
Fagnummer: 2102
Fagnavn: Digitale kontormaskiner
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker
Målpinde
1: Eleven kan redegøre for principperne i den digitale kopiproces herunder indscanning, billedbehandling og printprincipper.
2: Eleven kan ud fra kredsløbsdiagrammer udpege scannersystem, optisk system, CDD-enhed, billedprocesenhed, printersystem og papirgangssystem samt angive funktionsprincipper for de enkelte blokke.
3: Eleven kan udpege A/D- og D/A-konvertere i billedprocesblokken i digitale kontormaskiner.
4: Eleven kan redegøre for principperne i digital farvescanningsproces herunder farveopsplitningsprincipper og metoder.
5: Eleven kan redegøre for funktionsprincipper for de komponenter der indgår i digital farvescanning.
6: Eleven kan udpege de komponenter, der indgår i digital farvescanning.
7: Eleven kan udpege de komponenter, der indgår i farveopsplitningen i digitale kontormaskiner.
8: Eleven kan ud fra producentens specifikationer justere komponenterne, der indgår i farveopsplitningen i digitale kontormaskiner.
IT-Supporter Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.