2109 Fejlfinding på analoge og digitale kontormaskiner

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
2109 Fejlfinding på analoge og digitale kontormaskiner
Fagnummer: 2109
Fagnavn: Fejlfinding på analoge og digitale kontormaskiner
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker
Målpinde
1: Eleven kan udføre funktionstest af en kontormaskine ud fra de krav og specifikationer, som er opstillet i servicemanualen.
2: Eleven kan gennem en funktionstest og evt. måling afgøre, om en given fejl er mekanisk eller elektrisk.
3: Eleven kan anvende kontormaskinens fejlkodemeddelelser til at underbygge fejlsøgning.
4: Eleven ud fra diagrammet over en kontormaskine, udpege de enkelte funktionsblokke samt angive målemetoder og funktionstest, der knytter sig til de enkelte blokke.
5: Eleven kan gennemføre fejlsøgning ud fra gænges fejlfindingsmetoder.
6: Eleven kan gennemføre fejlretning under overholdelse af forskellige sikkerhedsforanstaltninger, herunder ESD og EMC.
7: Eleven kan foretage mekanisk justering på en kontormaskine ud fra produktionsspecifikationerne samt angive de korrekte målemetoder.
8: Eleven kan foretage elektriske justeringer på en kontormaskine ud fra produktspecifikationerne samt angive de korrekte målemetoder.
IT-Supporter Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.