2121 Systemforståelse fax, printer, kopi og scanner

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
2121 Systemforståelse fax, printer, kopi og scanner
Fagnummer: 2121
Fagnavn: Systemforståelse fax, printer, kopi og scanner
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker
Målpinde
1: Eleven kan redegøre for forskellige scanningsprincipper.
2: Eleven kan redegør for principperne i printerteknologier som laser og Bubble-/Inkjet.
3: Eleven kan redegør for principperne i en fax.
4: Eleven kan ud fra kredsløbsdiagrammet for en printer udpege udskriftstyring, motorstyring og kommunikationsinterface samt angive funktionsprincipper for de enkelte blokke.
5: Eleven kan ud fra kredsløbsdiagrammet for en digitale multifunktions kontormaskiner udpege scanningsenhed, procesenhed, printerenhed, faxenhed og kommunikationsinterface samt angive funktionsprincipper for de enkelte blokke.
6: Eleven kan ud fra kredsløbsdiagrammer for en digital multifunktionsmaskiner angive kommunikationsveje såvel mellem de enkelte blokke internt i som eksternt for maskinen.
7: Eleven kan installere og konfigurere netopkoblingsenheder i digitale multifunktions kontormaskiner.
8: Eleven kan angive egnede målemetoder til kontrol af funktionaliteten af de enkelte blokke i en printer, en fax og i en multifunktions kontormaskine
IT-Supporter Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.