2124 Udvidet fejlf. på microcontroller baseret system

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
2124 Udvidet fejlf. på microcontroller baseret system
Fagnummer: 2124
Fagnavn: Udvidet fejlf. på microcontroller baseret system
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Datatekniker
Målpinde
1: Eleven forstår opbygningen af både et microcomputer baseret system og et embedded system.
2: Eleven kan fejlfinde på et microcomputer baseret system.
3: Eleven kan fejlfinde på en embedded controller.
4: Eleven kan, under hensyntagen til systemets art og fejlsymptom, vælge det bedst egnede instrument/udstyr til fejlfinding.
5: Eleven kan anvende den ydre og indre arkitektur for et microcomputer baseret system.
6: Eleven kan anvende den ydre og indre arkitektur for et embedded system.
7: Eleven kan anvende en systematisk fejlfindingsteknik på microcomputer baseret system og på embedded system.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.