2130 Udvidet hardware/software projekt

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
2130 Udvidet hardware/software projekt
Fagnummer: 2130
Fagnavn: Udvidet hardware/software projekt
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7 og Version 8-2010
Version 7: Datatekniker
Version 8: Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering
Målpinde
1: Eleven kan forstå funktionen/opbygningen af en embedded controller med specielle interfaces, som f. eks.: I2C og USB.
2: Eleven kan anvende den nødvendige programmeringsteknik til at gøre brug af en embedded controllers specielle faciliteter.
3: Eleven kan udvikle programmer i enten assembler, C eller andet tilsvarende højniveau sprog.
4: Eleven kan foretage timing/state målinger til dokumentation af det udviklede programs funktioner.
5: Eleven kan anvende arkitekturen i embedded controller f.eks. 8051 baseret eller PICmicro microcontroller.
6: Eleven kan anvende speciel function register.
7: Eleven kan gøre brug af grafisk integreret udviklingsmiljø (IDE)Eleven kan anvende faciliteter i et debugger værktøj, herunder simulering og emulering.
8: Eleven kan anvende relevante instrumenter til kontrolmåling af en embedded controllers funktioner, herunder timing
9: Eleven kan gøre brug af grafisk integreret udviklingsmiljø (IDE)
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.