2135 Ledelse ved produktionsomlægning

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
2135 Ledelse ved produktionsomlægning
Fagnummer: 2135
Fagnavn: Ledelse ved produktionsomlægning
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker
Målpinde
1: Eleven kan medvirke ved planlægning af forandringsprocesser der baserer sig på menneskelige og samarbejdsmæssige forhold. Eleven kan i denne forbindelse agere på en måde, der modvirker medarbejderflugt eller dårligere kvalitet og effektivitet som følge af et iværksat forandringsforløb.
2: Eleven kender de basale regler for god projektledelse og kan medvirke til styring af forandringsprocessen og opbygning af læringsprogrammer, der bringer medarbejdernes kompetencer i overensstemmelse med de fastsatte mål.
3: Eleven kan, på ledelsesniveau eller på arbejdsgruppeniveau, vurdere og beskrive, hvilke forventninger en given forandringsproces stiller til leder og ledelse.
4: Deltageren kan bidrage til befordring af et innovativt miljø på virksomheden, dels ved at give plads for udvikling af medarbejdernes kreative ressourcer og dels ved at sikre ledelsesmæssig åbenhed over for forslag og nytænkning.
IT-Supporter Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Teleinstallationstekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.