2137 Datakommunikation II

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
2137 Datakommunikation II
Fagnummer: 2137
Fagnavn: Datakommunikation II
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7 og Version 8-2010
Version 7: Telesystemtekniker
Version 8: Telesystemtekniker
Målpinde
1: Eleven har kendskab til de generelle aftaler der ligger mellem ISP'er om udveksling af internettrafik (peering).
2: Eleven kan redegøre for principper og protokoller der anvendes i forbindelse med MPLS.
3: Eleven har kendskab til VPN-opkoblinger og tilhørende kryptering.
4: Eleven kan beskrive de netværksmæssige fordele og ulemper ved henholdsvis Broadcast, Unicast og Multicast distribution.
5: Eleven har et grundlæggende kendskab til WAN-netværk baseret på ISDN, Frame Relay, ADSL og faste linier.
6: Eleven har kendskab til, og kan beskrive hvilke tjenester og faciliteter ISDN & ADSL tilbyder.
7: Eleven har kendskab til båndbredder og driftsformer som knytter sig til de forskellige transmissionsmedier samt de væsentligste standarder på det fysiske lag, herunder V.24/28, X.21/V.11, V.35/36 og det digitale hierarki (SDH).
8: Eleven kan redegøre for karakteristika ved henholdsvis kredsløbs- og pakkekoblede datanetværk, herunder fysiske og virtuelle forbindelser.
9: Eleven kan foretage struktureret fejlfinding og fejlretning på IP baserede netværk, herunder anvende en protokolanalysator.
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Telesystemtekniker Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.