2140 Transmissionsteknik II

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
2140 Transmissionsteknik II
Fagnummer: 2140
Fagnavn: Transmissionsteknik II
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7 og Version 8-2010
Version 7: Telesystemtekniker
Version 8: Telesystemtekniker
Målpinde
1: Eleven kan redegøre for ATM nettets struktur og nettopologier.
2: Eleven har kendskab til de grundlæggende bytesammensætninger i STM-n (Synchronous Transport Module) protokollerne, og kan herunder forklare hvordan disse opbygges.
3: Eleverne har kendskab til multipleksering på de forskellige SDH (Synchronous Digital Hierarchy) niveauer, herunder hvordan tributære signaler genfindes.
4: Eleven kan beskrive STM-1 rammeopbygning, herunder STM- 1 Sektions Over Head (SOH) og AU-pointeren.
5: Eleven forstår og kan redegøre for sammenhængen mellem optisk frekvens og optisk bølgelængde.
6: Eleven har grundlæggende kendskab til, og kan redegøre for WDM (Wavelength Division Multiplexing) og dets anvendelse i nettet.
7: Eleven forstår anvendelse af WDM (DWDM) systemer og dets betydning i teleoperatørers netværk.
8: Eleven forstår de grundlæggende principper bag optisk multiplexering og demultiplexering, samt optisk forstærkning.
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Telesystemtekniker Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.