2146 Netværksteknologi VI

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
2146 Netværksteknologi VI
Fagnummer: 2146
Fagnavn: Netværksteknologi VI
Varighed: 1,5 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Datatekniker
Målpinde
1: Eleven kan, på et fagligt niveau svarende til CCDP ARCH, arbejde med design af netværksløsninger.
2: Eleven kan redegøre for forskellige netværk services som f.eks. Ciaco AVVID Framework.
3: Eleven kan ud fra en kundes/virksomheds nuværende og fremtidige netværksbehov, designe en Modular Campus virksomhedsløsning, som tager hensyn til høj performance, skalerbarhed og stabilitet, og som indeholder effektive funktionaliteter.
4: Eleven kan definere en sikkerhedsstrategi for en virksomhedsløsning, hvor der tages hensyn til individuelle områdebehov, og kan udvælge egnede enheder og modeller i forhold til sikkerhedsløsningerne.Eleven kan udarbejde et netværksdesign, der inkluderer support af VoIP/IP-telefoni, og kan herunder udvælge egnede enheder og modeller i forhold til opgaven.
5: Eleven kan udarbejde et netværksdesign, der inkluderer support af IP Multicasting, og kan herunder udvælge egnede options og features i forhold til opgaven.
6: Eleven kan designe en Wireless LAN netværksløsning der bygger på IEEE 802.11 standarden, og kan herunder udvælge egnede enheder, protokoller og teknologier.
7: Eleven kan ud fra opstillede krav til et netværksdesign identificere, om der er behov for eventuelle VPN løsninger i netværket, og kan udvælge egnede enheder og teknologier i forhold til implementering af VPN løsninger.
8: Eleven kan i forbindelse med et givent LAN netværksdesign udvælge egnede enheder, features, og protokoller.
9: Eleven kan i forbindelse med et givent netværksdesign udvælge egnede queuing types og protokoller til at sikre QoS i designet.
10: Eleven kan i forbindelse med et givent netværksdesign udvælge egnede netværks Content- og Storage løsninger.
11: Eleven kan i forbindelse med et givent netværksdesign udvælge egnede Network Management løsninger.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Ekspert
Bedømmelse: -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.