2203 Trådløs teknologi III

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
2203 Trådløs teknologi III
Fagnummer: 2203
Fagnavn: Trådløs teknologi III
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7 og Version 8-2010
Version 7: Telesystemtekniker
Version 8: Telesystemtekniker
Målpinde
1: Eleven har indgående viden omradiobølgers udbredelse
2: Eleven har indgående viden om sender- og modtagerteknik
3: Eleven har indgående viden om systemopbygning af mobilnet
4: Eleven har indgående viden om sikkerhedsmæssige procedurer
5: Eleven har indgående viden om WLAN, herunder protokoller
6: Eleven har indgående viden om Hot Spot/Access Point
7: Eleven har indgående viden om antivirusbeskyttelse, kryptering, fi-rewall.
8: Eleven har indgående viden om trådløst punkt til punkt kommunika-tionsmetoder.
9: Eleven har indgående viden om trådløse teknologier som Bluetooth, Zigbee, RFID, DECT m.m.
10: Eleven kan selvstændigt arbejde med trådløse systemer samt vejlede brugere, kunder i brugen af trådløse systemer.
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
Telesystemtekniker Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.