2205 Produkter og tjenester III

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
2205 Produkter og tjenester III
Fagnummer: 2205
Fagnavn: Produkter og tjenester III
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7 og Version 8-2010
Version 7: Telesystemtekniker
Version 8: Telesystemtekniker
Målpinde
1: Eleven har indgående viden om IP telefoni, VoIP (Voice over IP).
2: Eleven har indgående viden om standarder ogprotokoller
3: Eleven har indgående viden om QoS (Quality af Service)
4: Eleven har indgående viden om Call Manager.
5: Eleven har indgående viden om IP telefoner, Soft Phones
6: Eleven har indgående viden om delay,latency og jitter.
7: Eleven har indgående viden om protokolanalyseværktøjer
8: Eleven har indgående viden om bolignet
9: Eleven har indgående viden om telemetri
10: Eleven har indgående viden om tjenesteplatforme
11: Eleven kan selvstændigt arbejde med nævnte produkter og tjenester, herunder med installation, sammenkobling, konfiguration, opdatering, vedligeholdelse og fejlsøgning.
Telesystemtekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Ekspert
Bedømmelse: -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
Telesystemtekniker Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Ekspert
Bedømmelse: -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.