23008 Engelsk

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
23008 Engelsk
Målpinde
1: Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge.
2: Eleven kan anvende et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog i erhvervsfaglige og samfundsmæssige og almene sammenhænge.
3: Eleven kan anvende, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier.
4: Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier.
5: Eleven kan dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster og kontekster på fremmedsproget.
6: Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster på fremmedsproget.
7: Eleven kan skrive i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget.
8: Eleven kan redegøre for og i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog tale om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget.
9: Eleven kan anvende begyndende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge.
10: Eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.
11: Eleven kan genkende og redegøre for forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur.
Fællesfag for hovedforløb Version 7
Fagkategori: Grundfag
Fagtype: Bundet
Niveau: E
Bedømmelse: -, Procent skala, Eksamen.
-, 13 skala, Eksamen.
-, 13 skala, Standpunktskarakter.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Fællesfag for hovedforløb Version 8
Fagkategori: Grundfag
Fagtype: Bundet
Niveau: E
Bedømmelse: -, Procentskala, Eksamen.
-, 13-skala, Eksamen.
-, 13-skala, Standpunktskarakter.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.