23014 Informationsteknologi

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
23014 Informationsteknologi
Fagnummer: 23014
Fagnavn: Informationsteknologi
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker
Målpinde
1: Eleven kan anvende relevante IT-værktøjer og IT-udstyr til løsning af brancherelaterede opgaver.
2: Eleven kan designe produkter til både papir- og skærmbaseret kommunikation vha. en computer og anvende grundlæggende begreber og hensigtsmæssige metoder til dette.
3: Eleven kan overføre viden opnået i et program til et andet.
4: Eleven kan foretage effektiv elektronisk søgning, analyse og vurdering af elektroniske informationer.
5: Eleven kan forholde sig til relevant datalovgivning.
6: Eleven kan redegøre for fordele og ulemper ved jobrelaterede informationsteknologiske systemer og arbejdsprocesser samt den overordnede informationsteknologiske udvikling i udvalgte dele af samfundet.
7: Eleven kan mundtligt og skriftligt dokumentere og formdile løsninger på brancherelaterede IT-problemstillinger.
Fællesfag for hovedforløb Version 7
Fagkategori: Grundfag
Fagtype: Bundet
Niveau: E
Bedømmelse: -, 13 skala, Eksamen.
-, 13 skala, Delkarakter.
-, 13 skala, Standpunktskarakter.
Mundtlig evaluering, 13 skala, Delkarakter.
-, 7-trinsskala, Eksamen.
-, 7-trinsskala, Delkarakter.
-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Delkarakter.