23016 Læring, kommunikation og samarbejde 1,0 uge

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
23016 Læring, kommunikation og samarbejde 1,0 uge
Fagnummer: 23016
Fagnavn: Læring, kommunikation og samarbejde 1,0 uge
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker
Målpinde
1: Eleven kan anvende viden om lærerprocesser til styrkelse af egen læring.
2: Eleven kan anvende selvevalueringsværktøjer.
3: Eleven kan udvise medansvar for egen lærerproces.
Fællesfag for hovedforløb Version 7
Fagkategori: Grundfag
Fagtype: Bundet
Niveau: Uden niveau
Bedømmelse: -, 13 skala, Standpunktskarakter.
-, 13 skala, Delkarakter.
-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
-, 7-trinsskala, Delkarakter.