2566 IP Telefoni I

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
2566 IP Telefoni I
Fagnummer: 2566
Fagnavn: IP Telefoni I
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7 og Version 8-2010
Version 7: IT-Supporter
Version 8: IT-Supporter Teleinstallationstekniker
Målpinde
1: Eleven kan redegøre for de grundlæggende principper i anvendelsen af IP-telefoni.
2: Eleven har kendskab til de grundlægende komponenter, der indgår i en IP telefoni/VoIP (Voice over IP) løsning.
3: Eleven har kendskab til , SIP "Session Initiation Protocol" og H.323.
4: Eleven kan etablere et LAN netværk med en TCP/IP plan, der sikrer at såvel dataudstyr som teleudstyr kan fungere sammen.
5: Eleven kan opsætte og konfigurere IP telefoner (hard- og soft-phones), og etablere grundlæggende telefunktioner mellem IP telefoni og det fastfortrådede telenet (gateway).
6: Eleven kan gennemføre funktionsafprøvning og idriftsætning af en IP telefoni løsning.
7: Eleven kan fejlsøge på en eksisterende IP-telefoniløsning og foretage fejlregistrering og fejlretning.
IT-Supporter Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
IT-Supporter Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Teleinstallationstekniker Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.