2591 Serverteknologi UNIX

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
2591 Serverteknologi UNIX
Fagnummer: 2591
Fagnavn: Serverteknologi UNIX
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Datatekniker
Målpinde
1: Eleven kan installere, anvende og administrere et UNIX system.
2: Eleven kan redegøre for opbygningen, brugen og filosofien bag filsystemet jvf. FHS standarden samt konfigurere og vedligeholde dette.
3: Eleven kan redegøre for de sikkerhedsmæssige aspekter ved partitionering af et UNIX system.
4: Eleven kan compilere og installere software der er distribueret som kildekode.
5: Eleven kan lave et image af hele eller dele af filsystemet, og restore det igen på samme eller på ny hardware.
6: Eleven kan "hærde" et UNIX system, så det som minimum kun har SSH porten åben.
7: Eleven kan anvende Bash Shell kommandoer, herunder oprette brugere og grupper med tilhørende rettigheder
8: Eleven kan anvende server administrative kommandoer som tail, netstat og lignende.
9: Eleven kan skrive og udføre UNIX scripts, herunder opstartsscripts
10: Eleven har forståelse for, og kan varetage sikkerheden i systemet i forbindelse med forskellige angrebstyper, herunder forklare TCP/IP pakkeudveksling..
11: Eleven kan fejlfinde på et UNIX system
12: Eleven kan i forbindelse med installation og fejlfinding dokumentere udført arbejde.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.