2592 Embedded Controller, Dataopsamling og måletekn I

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
2592 Embedded Controller, Dataopsamling og måletekn I
Fagnummer: 2592
Fagnavn: Embedded Controller, Dataopsamling og måletekn I
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: IT-Supporter Datatekniker Kontorservicetekniker
Målpinde
1: Eleven har kendskab til de overordnede princippet i analog til digital (A/D) konvertering, og i digital til analog (D/A) konvertering
2: Eleven har kendskab til de overordnede principperne omkring sampling af data
3: Eleven har kendskab til de overordnede principperne omkring digital databehandling og lagring af data
4: Kan opsætte en datalogger med et standard A/D interface og behandle indkomne data.
5: Eleven kan evaluere opsamlet data såvel praktisk som teoretisk under hensyntagen til spredning og varians.
IT-Supporter Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.