2594 Afsluttende projekt

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
2594 Afsluttende projekt
Fagnummer: 2594
Fagnavn: Afsluttende projekt
Varighed: 4,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Datatekniker
Målpinde
1: Eleven kan udarbejde en projektrapport omfattende analyse, design, planlægning, opbygning og idriftsætning af et avanceret system, jf. de gældende bestemmelser for den afsluttende prøve
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.