2732 Network I leg

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
2732 Netværk I
Fagnummer: 2732
Fagnavn: Netværk I
Varighed: 1,5 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: IT-Supporter, Datatekniker-programmering, Datatekniker-infrastruktur, Teleinstallationstekniker, Telesystemtekniker
Målpinde
1: Eleven kan, på niveau svarende til CCNA Exploration kurset, Routing Proto-cols and Concepts eller nyere, redegøre for routerens kritiske rolle i at sammenkoble netværk.
2: Eleven kan redegøre for routeres formål og funktion.
3: Eleven kan foretage grundlæggende konfigurering af en router samt verificere dens funktionalitet
4: Eleven kan redegøre for formålet af statiske router
5: Eleven kan konfigurere og statiske router og default-route
6: Eleven kan redegøre for formålet med dynamiske routerprotokoller
7: Eleven kan redegøre for principperne bag Link State og Distance Vector rout-ningsprotokollerne
8: Eleven kan redegøre for routningsprotokollerne RIPv1, RIPv2, EIGRP og OSPFs funktioner og karakteristika
9: Eleven kan redegøre for opbygningen af routningstabellen i netværk der an-vender RIP, EIGRP og OSPF
10: Eleven kan konfigurere RIPv1, RIPv2, EIGRP og Single Area OSPF
11: Eleven kan redegøre for anvendelsen af classful og classless IP adressering
12: Eleven kan designe og implementere et classless IP netværk (VLSM og CIDR)
13: Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved hjælp af relevante kom-mandoer og applikationer
Fællesfag for hovedforløb Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Fællesfag for hovedforløb Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Hovedforløb: H18
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.