2735 Netværksteknologi I

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
2735 Netværksteknologi I
Fagnummer: 2735
Fagnavn: Netværksteknologi I
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Datatekniker
Målpinde
1: Eleven kan, på niveau svarende til CCNP kurset, Building Scalable Internet-works v5 - eller nyere, redegøre for principperne for avanceret IP-routing, herunder statisk, dynamisk og klasseløs routning
2: Eleven kan redegøre for routningsprotokollerne OSPF ( Open Shortest Path First), EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), IS-IS (Interme-diate System-to-Intermediate System) og BGP (Border Gateway Protocol)
3: Eleven kan konfigurere Multi Area OSPF
4: Eleven kan konfigurere default routes og redistribution i skalerbare netværk
5: Eleven kan konfigurere og implementere BGP i skalerbare netværk.
6: Eleven kan optimere procedurerne for routningspdatering, herunder anvendel-se af distribueringslister
7: Eleven kan redegøre for og konfigurere IP Multicasting
8: Eleven kan redegøre for fordele og ulemper ved IPv6
9: Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved hjælp af relevante kom-mandoer og applikationer
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.