2736 Netværksteknologi II

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
2736 Netværksteknologi II
Fagnummer: 2736
Fagnavn: Netværksteknologi II
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Datatekniker
Målpinde
1: Eleven kan, på niveau svarende til CCNP kurset, Implementing Secure Con-verged Wide-area Networks v5 eller nyere, implementere sikre bredbånds-forbindelse for fjernarbejdspladser
2: Eleven kan redegøre for anvendte VPN teknologier herunder IPsec og site-to-site IPsec
3: Eleven kan konfigurere site-to-site IPsec og IPSec klienter
4: Eleven kan redegøre for opbygning af MPLS data- og controlplane (opbygning af label switch tabel og switching af data)
5: Eleven kan konfigurere Frame mode MPLS
6: Eleven kan redegøre for netværksangreb og muligheder til sikring af net-værksenheder (device hardening)
7: Eleven kan konfigurere sikring af netværksenheder (device hardening)
8: Eleven kan redegøre for anvendelsen af SNMP, NTP og AAA
9: Eleven kan konfigurere NTP og AAA på netværksudstyr
10: Eleven kan redegøre for firewall principper f.eks. Stateful Packet Filtering
11: Eleven kan konfigurere og teste en firewall
12: Eleven kan redegøre for Intrusion Detection Systems og Intrusion Prevention Systems
13: Eleven kan konfigurere og kontrollere et Intrusion Prevention System
14: Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved hjælp af relevante kommandoer og applikationer
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.