2738 Netværksteknologi IV

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
2738 Netværksteknologi IV
Fagnummer: 2738
Fagnavn: Netværksteknologi IV
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Datatekniker
Målpinde
1: Eleven kan, på niveau svarende til CCNP kurset, Optimizing Converged Networks v5 eller nyere, redegøre for VoIP krav til netværket herunder tidskritiske parametre og båndbredde
2: Eleven kan redegøre for opbygningen af VoIP pakker
3: Eleven kan redegøre for klassificering og mærkning af netværkstrafik (CoS, DSCP) samt køsystemer
4: Eleven kan redegøre for QoS modellerne IntServ, DiffServ og deres imple-mentering
5: Eleven kan konfigurere QoS (DiffServ modellen) i skalerbare netværk
6: Eleven kan redegøre for sikkerhed på trådløse systemer.
7: Eleven kan konfigurere sikkerhed og QoS på trådløse systemer
8: Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved hjælp af relevante kom-mandoer og applikationer
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.