2739 Programmering IV

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
2739 Programmering IV
Fagnummer: 2739
Fagnavn: Programmering IV
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Datatekniker
Målpinde
1: Eleven kan, på et fagligt niveau minimum svarende til MCTS Mi-crosoft .NET Framework 2.0 Windows-Based Client Develop-ment, arbejde med .NET programmering.
2: Eleven kan tilføje og konfigurere Windows Forms, herunder tilføje og konfigurere Windows Forms kontroller og fremstille Event Handlers for Windows Forms og kontroller.
3: Eleven kan udvikle Windows Forms kontroller, og fremstille sam-mensatte, tilpasse og udvidede Windows Forms kontroller
4: Eleven kan fremstille og konfigurere menuer
5: Eleven kan integrere data i Windows Forms applikationer
6: Eleven kan fremstille og tilføje funktionalitet til en Windows Forms Setup applikation
7: Eleven kan konfigurere installationen af en Windows Forms appli-kation ved hjælp af ClickOnce teknologien
8: Eleven kan anvende formatet XML med baggrund i XML Docu-ment Object Model (DOM), herunder læse, skrive og validere XML ved hjælp af klasserne XmlReader class og XmlWriter class
9: Eleven kan tilføje og konfigurere Multiple-Document Interface (MDI) forms.
10: Eleven kan implementere printnings- og rapporteringsfunktionalitet i en Windows Forms applikation, og tilføje en tilhørende styring af printprocessen ved hjælp af printdialoger.
11: Eleven kan fremstille og tilpasse PrintPreview komponenten.
12: Eleven kan fremstille, konfigurere og brugertilpasse User Assistan-ce kontroller og komponenter.
13: Eleven kan implementere asynkrone metoder.
14: Eleven kan implementere Accessibility Features
15: Eleven kan håndtere Connections og Transactions
16: Eleven kan opsætte en baggrundsproces ved hjælp af Back-groundWorker komponenten.
17: Eleven kan fremstille, tilføje, slette og editere data i forbindelse med både et tilsluttet og et afbrudt miljø.
18: Eleven kan implementere Globalization og Localization i en Win-dows Forms applikation
19: Eleven kan implementere Data-Bound kontroller
Datatekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Ekspert
Bedømmelse: -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.