6222 Operativsystemer I/LUP

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

6222 Operativsystemer I

I faget 6222 Operativsystemer I anvendes Microsoft Windows Server 2012 R2 samt diverse Microsoft klient operativsystemer til at opbygge en komplet større firma infrastruktur, og det hele foregår som et gruppeinddelt projektforløb.

Til at understøtte den praktiske del undervises der i specifikke emner dagligt, og der anvendes typisk faglitteratur af typen Microsoft Certified, som f.eks. ” 70-411 Training Guide_ Administering Windows Server 2012” og ” 70-412 Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 Services”

I denne forbindelse anvendes ofte online-materiale, som f.eks. www.SafariBooksOnline.com . Det vil derfor være en fordel at eleven får et abonnement betalt af sin arbejdsgiver. Alternativt kan arbejdsgiver indkøbe bøgerne i ’hard copy’ til eleven.

Deltagernes forudsætninger

I faget 6222 Operativsystemer I bygges fagligt og pædagogisk direkte videre på færdigheder hos de studerende svarende til faget 6226 – Serverteknologi I.

Til elever som ikke opfylder forudsætningerne

Der kræves et rimelig højt praktisk erfaringsgrundlag med serveroperativsystemer for at kunne starte på faget 6222 Operativsystemer I uden at have gennemgået faget 6226 – Serverteknologi I. Det anbefales derfor klart at man først deltager på faget 6226 – Serverteknologi I, medmindre man har en del praktisk erfaring med installation og administration af Microsofts serversystemer.

Varighed

1 uge

Forløbet

 • I faget 6226 Serverteknologi I opbygger eleverne - inddelt i mindre grupper – selvstændigt en moderne IT server/klient infrastruktur i et større netværk, ud fra en skriftlig vejledning samt daglig undervisning, som fagligt er afpasset til forløbet.
 • I starten af forløbet vil der typisk være stor støtte fra underviseren samt meget udførlige vejledninger, bl.a video-instruktioner.
 • Senere hen på forløbet vil eleverne opleve at de i højere grad selv bliver bedt om at opsøge relevante informationer for at få alle elementerne på plads og det hele til at fungere i deres infrastruktur.
 • Dette forløb fokuserer på de færdigheder der kræves for at kunne planlægge, dokumentere, installere, konfigurere og administrere en advanceret Active Directory-infrastruktur, inklusive gruppepolitikker, på et stort netværk med adskillige MS AD Domains og Sites i en Forrest.
 • Forløbet er fagligt dækket ind af udvalgte elementer i fagbøgerne for Microsoft 70-411 og 70-412 eksaminerne.
 • De studerende kommer til at arbejde sammen i mindre grupper, og skal bl.a. gennemføre en større planlægning af deres netværk samt efterfølgende installation via en række praktiske opgaver.
 • Arbejdet udføres opdelt i små grupper. Der er desuden en større mængde selvstudie i relevant fagligt materiale og læsningen er individuel.

Hjemmearbejde

 • I faget 6222 Operativsystemer I skal påregnes en del arbejde uden for normal skoletid.
 • Tiden skal f.eks. bruges til forberedelse til næste dags undervisning, ved at gennemlæse det eller de kapitler som skal gennemgås dagen efter.

Læringsmiljøet

 • Projektbaseret arbejde i små grupper typisk 2 til 3 studerende.
 • Der henvises i øvrigt til punktet ’Studiemiljø’.

Læringsmål

 • Installere og konfigurere et Microsoft Active Directory (MS AD) baseret serversystem
  • Serversystemet svarer til f.eks. MS Server2012 R2 eller nyere
  • Redegøre for MS begreberne Roles og Features på serversystemet
 • Konfigurere MS AD infrastruktur efter ”MS Best practice”
  • Konfigurere MS AD User Accounts, Groups, OU’er og øvrige ressourcer
  • Redegøre for begrebet Global catalog
  • Implementere både single- og multi-domæne på et MS AD miljø
  • Redegøre for MS AD begreberne Forrest, Domain Trees og Domains
  • Redegøre for MS AD begreberne Trusts og Sites
  • Konfigurere replikering, backup og recovery af MS Active Directory og SYSVOL
 • Installere og konfigurere DNS systemet på et MS AD
  • Herunder delegere DNS zoner
 • Administrere Group Policy på et MS AD, herunder
  • Administrere Group Policy Objects (GPO) indstillingerne for bl.a. Users og Workstations
  • Redegøre for Group Policy processing rækkefølgen
  • Konfigurere Group Policy Preferences (GPP)
 • Installerere og konfigurerere MS Certificate Services (MS CS)

Evaluering - Alle niveauer

I faget 6222 Operativsystemer I gives en karakter på 7-trinsskalaen:

 • Karakteren vægtes med 50% fra fagets afsluttende teoretiske MCQ test samt 50% fra gruppens samlede præstation under opbygningen af deres infrastruktur.
 • Begge elementer skal gennemføres med minimum karakteren 02 – ellers består man ikke faget.
 • Ved at benytte Vejledende karakterskala på alle eksamens elementerne sikres det at karaktergivning på de forskellige niveauer tilgodeses.
6222 Operativsystemer I - Evaluering
Eksamens element Vægt Kriterier
Afsluttende MCQ test 50 % Multiple Choice Quiz. Karakter gives efter karakterskalaen Vejledende karakterskala
Gruppens IT infrastruktur 50 % Gruppens fælles karakter, ud fra en faglig kvalitetsvurdering af deres praktiske arbejde med opbygning af en IT server/klient infrastruktur

For at opnå et 12-tal skal alle elementer naturligvis være med.