6230 Serverteknologi I - Database-server

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
6230 Serverteknologi I - Database-server
Fagnummer: 6230
Fagnavn: Serverteknologi I - Database-server
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 03-08-2010 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter
Målpinde
1: Eleven forstår, på et niveau svarende til TS, "Microsoft SQL Server 2008, Implementing and Maintenance", arkitekturen for en SQL-Server 2008 eller nyere, herunder SQL-serverens egne datatabeller, og kan foretage udtræk fra datatabellerne ved hjælp af indbyggede Stored Procedures.
2: Eleven kan planlægge installationen af en SQL server, samt foretage installationen.
3: Eleven kan oprette en database, samt administrere segmenter og andre databaseobjekter, tablespaces og datafiler.
4: Eleven kan oprette brugere, administrere brugerkonti, -rettigheder og -ressourcer, samt bruge SQL-serverens Authentication Modes.
5: Eleven kan administrere rettigheder på kommandoer, Views, Stored Procedure og Funktioner på SQL-serveren.
6: Eleven kan konfigurere og benytte administrationsværktøjer til database-serveren, herunder automatisere administrative jobs og administrere database-serveren både med de grafiske administrationsværktøjer og med SQL-kommandoer.
7: Eleven kan udføre database backup, samt implementere en backup strategi, herunder udføre databaserestore og -recovery.
8: Eleven kan foretage optimering af performance på SQL-serveren bl.a. ved brug af forskellige former for indeksering, Stored Procedure og Statistics, samt brug af Performance Monitoring.
9: Eleven kan konfigurere forbindelse imellem client og databaseserver.
10: Eleven kan flytte data til og fra SQL-serveren ved brug af SQL Server Integration Services (SSIS)
11: Eleven kender metoder for genetablering af ødelagte databaser, og kan foretage fejlsøgning på problemer i database systemet, herunder fejlsøgning i SQL-serveren ved hjælp af indbyggede Stored Procedures.
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
IT-Supporter Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.