6231 Scriptprogrammering

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
6231 Scriptprogrammering
Fagnummer: 6231
Fagnavn: Scriptprogrammering
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 03-08-2010 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter
Målpinde
1: Eleven kan, ud fra en detaljeret beskrivelse, foretage strukturering og udvikling af scripts, og kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om scriptsprogets grundlæggende strukturer, elementer og egenskaber samt evt. objektstrukturer.
2: Eleven kan anvende et givent scriptsprogs hjælpe- og udviklingsværktøjer, samt foretage test, fejlsøgning og dokumentation af egne Scripts.
3: Eleven kan designe en struktur for datahåndtering, herunder eksempelvis en simpel databasestruktur.
4: Eleven kan, vha. Scripts, foretage datahåndtering, herunder eksempelvis indsætning, opdatering og sletning af data i en database vha. SQL-kommandoer.
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
IT-Supporter Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.