6236 Programmering I (Java/Csharp)

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
6236 Programmering I (Java/C#)
Fagnummer: 6236
Fagnavn: Programmering I (Java/C#)
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 03-08-2010 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter
Målpinde
1: Eleven kan ud fra en struktureret beskrivelse anvende et højniveauprogrammeringssprog, som eksempelvis Java eller C#, til at udarbejde mindre software-opgaver, og kan herunder anvende sprogets indbyggede moduler.
2: Eleven kan anvende sprogets grundlæggende operatorer og kontrolstrukturer til udvikling af objektorienterede programmer, herunder erklæring af klasser (Classes), metoder m.m., Access kontrol til klassernes funktioner og data, samt parameteroverførsel til funktioner.
3: Eleven kan anvende simpel nedarving.
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
IT-Supporter Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.