6236 Programmering I Agenda

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

6236 Programmering I

Bøger på pdf

file:\\192.168.139.103\elev\Kurser\Programming-I

Bogen om CSharp


Andre dokumenter

Links

www.nemprogrammering.dk

Mandag

C# Getting started

Variable

Nemprogrammering video 3,4,5,6,7

IF

Nemprogrammering 10

Do While

Nemprogrammering 12

Bogen om C# Variabler, konstanter og strukturer

Bogen om C# Betingelser og løkkerSwitch case

Nemprogrammering 11

Date time

Error handling

Bogen om C# Fejlhåndtering

Tirsdag

Array

Nemprogrammering 21,22

List

Functioner Metoder

Bogen om C# Arrays og samlinger

Bogen om C# Metoder


Loops

Method overload

Recursion

Onsdag

Struct

Class

Nemprogrammering 14,15,16

Relationer mellem klasser

Bogen om C# Udvikling af egne klasser


Properties

Kommentare

Torsdag

Constructors

Inheritance

Nemprogrammering 19,20


Static

Fredag

Evaluering Slut opgave