6238 Databaser

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
6238 Databaser
Fagnummer: 6238
Fagnavn: Databaser
Varighed: 1,5 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 03-08-2010 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter
Målpinde
1: Eleven kan designe og normalisere database-tabeller herunder udarbejde E/R diagrammer.
2: Eleven kender SQL-sprogets kommandostruktur.
3: Eleven kan implementere en database ved at oprette tabeller samt foretage modifikation og sletning af tabeller.
4: Eleven kan oprette unikke Ids og Views.
5: Eleven kan oprette forskellige typer af Indexes.
6: Eleven kan udføre enkle SQL-databaseforespørgsler fra en eller flere tabeller og evt. med Subquiries.
7: Eleven kan indsætte, opdatere og slette data med SQL-kommandoer.
8: Eleven kan, i forespørgsler, benytte Single Row Functions og Group Functions.
9: Eleven kan anvende Triggers og Stored Procedures, samt oprette Constraints i tabeller.
10: Eleven har en generel indsigt i DBMS (Database Management Systems).
11: Eleven kan foretage SQL kommando optimering, herunder forespørgselsoptimering med eksempelvis Join Algoritmer.
12: Eleven kan definere integritetsregler ved brug af Domain, Triggere og Stored Procedures.
13: Eleven kender til Algebra mulighederne i SQL.
14: Eleven kan udvikle databaser ved hjælp af SQL-sproget, herunder anvende avancerede SQL kommandoer, avancerede forespørgsler og datamanipulation.
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
IT-Supporter Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.