6243 Systemudvikling og projektstyring

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
6243 Systemudvikling og projektstyring
Fagnummer: 6243
Fagnavn: Systemudvikling og projektstyring
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 03-08-2010 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering
Målpinde
1: Eleven kan arbejde med de forskellige faser i projektstyring fra etableringen af et projekt, den overordnede planlægning af projektet, opstilling af hoved- og delmål, tidsestimering og deraf udledte ressourceforbrug, samt styring af projekter med tilhørende afrapportering.
2: Eleven kan, ud fra en kravspecifikation, planlægge, opbygge og idriftsætte et it-system.
3: Eleven kan udarbejde nødvendig produkt- og præsentationsdokumentation i forhold til præsentation af systemet.
4: Eleven kan gennemføre projektet i et samarbejdet med andre elever, og kan herunder udvise en konstruktiv kommunikation med de øvrige elever.
5: Eleven kan forberede og i plenum gennemføre en præsentation af systemet.
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.