6246 Embedded Controller, fejlfinding I

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
6246 Embedded Controller, fejlfinding I
Fagnummer: 6246
Fagnavn: Embedded Controller, fejlfinding I
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 03-08-2010 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering
Målpinde
1: Eleven kan redegøre for opbygningen af både et microcomputer baseret system og et embedded system, herunder også redegøre for de eksterne signalers betydning ud fra det interne blokdiagram.
2: Eleven kan betjene forskellige måleinstrumenter, såsom multimeter, oscil-loskop og LSA/LTA.
3: Eleven kan beskrive forskellen på et analogt og et digitalt storage oscillo-skop.
4: Eleven kan foretage målinger med både et analogt og digitalt storage oscil-loskop.
5: Eleven kan foretage målinger med LSA/LTA (Logic Analysator State/Timing).
6: Eleven kan foretage fejlfinding på et embedded system.
7: Eleven kan vælge en egnet og systematisk fejlfindingsstrategi på et em-bedded system.
8: Eleven kan, under hensyntagen til systemets art og fejlsymptom, vælge det bedst egnede instrument/udstyr til fejlfinding.
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.