6251 Digitale kontormaskiner

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
6251 Digitale kontormaskiner
Fagnummer: 6251
Fagnavn: Digitale kontormaskiner
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 03-08-2010 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: IT-Supporter
Målpinde
1: Eleven kan redegøre for principperne i den digitale kopiproces, herunder indscanning, billedbehandling og printprincipper.
2: Eleven kan redegøre for digitale kopimaskiners mekaniske opbygning, herunder scannings- og printsystemer.
3: Eleven kan, ud fra kredsløbsdiagrammer, udpege scannersystem, optisk system, CDD-enhed, billedprocesenhed, printersystem og papirgangssystem, samt angive funktionsprincipper for de enkelte blokke.
4: Eleven kan redegøre for A/D- og D/A-konverternes opgave i billedprocesblokken i digitale kontormaskiner.
5: Eleven kan redegøre for principperne i digital farvescanningsproces, herunder farveopsplitningsprincipper og -metoder.
6: Eleven kan redegøre for funktionsprincipper for de komponenter, der indgår i digital farvescanning.
7: Eleven kan udpege de komponenter, der indgår i digital farvescanning.
8: Eleven kan udpege de komponenter, der indgår i farveopsplitningen i digitale kontormaskiner.
9: Eleven kan, ud fra producentens specifikationer, justere komponenterne, der indgår i farveopsplitningen i digitale kontormaskiner.
10: Eleven kan, under hensyn til gældende sikkerhedsbestemmelser og EDS- og EMC-korrekt håndtering, foretage fejlretning til modulniveau på digitale kopimaskiner, og kan herunder anvende indbyggede testprogrammer.
IT-Supporter Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.