6255 Fejlfinding på digitale kontormaskiner

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
6255 Fejlfinding på digitale kontormaskiner
Fagnummer: 6255
Fagnavn: Fejlfinding på digitale kontormaskiner
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 03-08-2010 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: IT-Supporter
Målpinde
1: Eleven kan udføre funktionstest af en digital kontormaskine ud fra de krav og specifikationer, som er opstillet i servicemanualen.
2: Eleven kan, gennem en funktionstest og evt. måling, afgøre, om en given fejl er mekanisk eller elektrisk.
3: Eleven kan anvende digitale kontormaskiners indbyggede testprogrammer og fejlkodemeddelelser til at underbygge fejlsøgning.
4: Eleven kan, ud fra diagrammet over en kontormaskine, udpege de enkelte funktionsblokke, samt angive målemetoder og funktionstest, der knytter sig til de enkelte blokke.
5: Eleven kan gennemføre fejlsøgning ud fra gængse fejlfindingsmetoder.
6: Eleven kan gennemføre fejlretning under overholdelse af forskellige sikkerhedsforanstaltninger, herunder ESD og EMC.
7: Eleven kan foretage mekaniske og elektriske justeringer på en kontormaskine ud fra produktionsspecifikationerne, samt angive de korrekte målemetoder.
8: Eleven kan opgradere kontormaskiners firmware og systemsoftware.
IT-Supporter Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.