6258 Elektronisk dokumenthåndtering

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
6258 Elektronisk dokumenthåndtering
Fagnummer: 6258
Fagnavn: Elektronisk dokumenthåndtering
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 03-08-2010 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: IT-Supporter
Målpinde
1: Eleven kan redegøre for, samt foretage opkobling af forskellige netværksscanningsmetoder som Scan til TWAIN, Scan til FTP, Scan til URL, Scan til e-Mail og Scan til HDD (harddisk), herunder foretage installation af Client-/Server software.
2: Eleven kan redegøre for principperne bag tekstgenkendelse (OCR), og kan installere og anvende markedsaktuelle OCRsoftware.
3: Eleven kender og kan redegøre for forskellige metoder til elektronisk dokumenthåndtering og -styring.
4: Eleven kender til generelle sikkerhedsproblemer, der kan opstå ved håndtering af dokumenter i netværk, og kan anvende, installere og opsætte forskellige former for sikkerhed som kryptering af data, styring af adgang til netværk og data m.v.
5: Eleven kan installere og konfigurere brugerrelateret fjernadgang til lokale dokumenter og data via VPN løsning.
6: Eleven kan redegøre for principperne i Internet FAX, og kan foretage opkobling heraf.
7: Eleven kan, ud fra fastsatte krav og specifikationer og i forhold til et bestående netværk, foretage planlægning, installation og idriftsætning af en samlet virksomhedsløsning med netværksprint, netværksscanning, printserver, printcontroller, applikationsserver, elektronisk dokumenthåndtering m.v., herunder foretage installation og opsætning af forskellige former for sikkerhed, samt udføre nødvendige driverinstallationer og tilpasninger i bestående applikationer.
IT-Supporter Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.