6261 - Fejlfinding 1 - Uge 6 - Opgave 2 - Fejlfindingskommandoer

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Oplæg til gruppearbejde

  • Undersøg og præsenter fejlfindingskommandoer for jeres egen gruppe!

Hvert gruppemedlem vælger én af følgende opgaver

  • I skal undersøge og senere beskrive fejlfindings-kommandoer og -værktøjer
  • I skal naturligvis vælge forskellige emner :-)
Opgave 1 - Windows kommandoer:
 ipconfig
 ping
 tracert
 net
 netstat
 telnet
 pathping
 nslookup
Opgave 2 - Værktøjer i Windows:
 Resource Monitor
 Windows Network Diagnostics
 Event Viewer
Opgave 3 - PowerShell kommandoer i Windows Server:
 Get-NetRoute
 Get-DNSClientCache
 Test-Connection
 Resolve-DnsName
 Test-NetConnection
Opgave 4 - Cisco kommandoer:
 show ip nat
 show ip interface brief
 show ip route
 show vlan
 debug
Opgave 5 - Diverse fejlsøgnings software:
 Wireshark - https://www.wireshark.org/ 
 NetSpot - http://www.netspotapp.com/
 iperf - https://iperf.fr/

Når alle gruppens medlemmer har valgt hver sin opgave, så bruger hver enkelt lidt tid i løbet af dagen på at finde ud af hvordan de valgte kommandoer eller programmer virker, og hvad de kan bruges til under fejlfinding.

I løbet af eftermiddagen præsenterer hver enkelt så sine informationer for sin egen gruppe, så alle får glæde af den enkeltes indsats!