6261 Fejlfinding I

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
6261 Fejlfinding I
Fagnummer: 6261
Fagnavn: Fejlfinding I
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 03-08-2010 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter
Målpinde
1: Eleven kan, ud fra strukturerede og analytiske metoder og med relevante måleinstrumenter, foretage fejlfinding og fejlretning til modulniveau på branchens udstyr.
2: Eleven kan foretage fejlfinding og fejlretning på branchens udstyr, under hensyntagen til ESD- og EMC (Electro Magnetic Compability) korrekt håndtering og i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og miljøregler.
3: Eleven kan, under hensyntagen til ESD- og EMC-korrekt håndtering af udstyret, foretage fejlfinding og -retning på computerudstyr til modulniveau, og herunder anvende relevante diagnosticeringsprogrammer.
4: Eleven kan anvende relevant dokumentation i forbindelse med fejlfinding og -retning på computerudstyr samt dokumentere udført arbejde.
5: Eleven kan, enten via en fysisk funktionstest eller ved hjælp af testprogrammer, afgøre, om computerudstyret fungerer efter hensigten.
6: Eleven kan, ud fra strukturerede metoder og med relevante måleinstrumenter som multimeter og kabel- og netværkstestere, foretage fysisk fejlfinding og -retning på et lokalt netværk som eksempelvis lokaliseringen af og udskiftning af et defekt stik.
7: Eleven kan, under vejledning og ud fra kendskabet til "det fysiske netværk" med tilhørende datalink protokoller og topologier, anvende relevante måleinstrumenter til opsamling og analyse af data, samt foretage nødvendige opsætningsændringer.
8: Eleven kan, i forbindelse med fejlfinding og -retning på netværk, anvende relevant dokumentation som eksempelvis netværksdiagrammer, samt dokumentere udført arbejde.
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
IT-Supporter Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.