6262 Programmering IV

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
6262 Programmering IV
Fagnummer: 6262
Fagnavn: Programmering IV
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 03-08-2010 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering
Målpinde
1: Eleven kan, på et fagligt niveau minimum svarende til MCTS Microsoft .NET Framework 2.0 - Windows-Based Client Development, arbejde med .NET programmering.
2: Eleven kan tilføje og konfigurere Windows Forms, herunder tilføje og konfigurere Windows Forms kontroller og fremstille Event Handlers for Windows Forms og kontroller.
3: Eleven kan udvikle Windows Forms kontroller, og fremstille sammensatte, tilpassede og udvidede Windows Forms kontroller.
4: Eleven kan fremstille og konfigurere menuer.
5: Eleven kan integrere data i Windows Forms applikationer.
6: Eleven kan fremstille og tilføje funktionalitet til en Windows Forms Setup applikation.
7: Eleven kan konfigurere installationen af en Windows Forms applikation ved hjælp af ClickOnce teknologien.
8: Eleven kan anvende formatet XML med baggrund i XML Document Object Model (DOM), herunder læse, skrive og validere XML ved hjælp af klasserne XmlReader class og XmlWriter class.
9: Eleven kan tilføje og konfigurere Multiple-Document Interface (MDI) forms.
10: Eleven kan implementere printnings- og rapporteringsfunktionalitet i en Windows Forms applikation, og tilføje en tilhørende styring af printprocessen ved hjælp af printdialoger.
11: Eleven kan fremstille og tilpasse PrintPreview komponenten.
12: Eleven kan fremstille, konfigurere og brugertilpasse User Assistance kontroller og komponenter.
13: Eleven kan implementere asynkrone metoder.
14: Eleven kan implementere Accessibility Features.
15: Eleven kan håndtere Connections og Transactions.
16: Eleven kan opsætte en baggrundsproces ved hjælp af BackgroundWorker komponenten.
17: Eleven kan fremstille, tilføje, slette og editere data i forbindelse med både et tilsluttet og et afbrudt miljø.
18: Eleven kan implementere Globalization og Localization i en Windows Forms applikation.
19: Eleven kan implementere Data-Bound kontroller.
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.