6267 Programmering - Java I

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
6267 Programmering - Java I
Fagnummer: 6267
Fagnavn: Programmering - Java I
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 03-08-2010 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering IT-Supporter
Målpinde
1: Eleven kan beskrive de grundlæggende nøglebegreber i Java teknologien og i Java programmering, og herunder tilknyttede Java produktgrupper og faser i programudvikling livscyklus.
2: Eleven kan udvikle og teste et Java program, herunder anvende primitive data typer og gemme data i variabler.
3: Eleven kan anvende objektorienterede genbrugsprincipper gennem objektreferencer.
4: Eleven kan anvende kontrolstrukturer.
5: Eleven kan oprette og anvende enkelt- og multidimensionale arrays.
6: Eleven kan udvikle og anvende metoder, samt parameteroverførsel til metoder.
7: Eleven kan implementere og anvende undtagelser (Exceptions).
8: Eleven kan implementere interfaces ved hjælp af indkapsling og konstruktorer.
9: Eleven kan anvende en Java klasse ud fra dens beskrivelse (dokumentation).
10: Eleven kan anvende nedarvning til udvidelse af klasser, herunder Access control.
11: Eleven kan beskrive, hvordan objekter samarbejder gennem Object Messaging.
12: Eleven kan beskrive sammenhængen mellem et objekt ejerskab og dets levetid.
13: Eleven kan anvende UML til at designe klassehierarkier.
14: Eleven kan analysere et problem og designe klasser, der løser mindre problemer.
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
IT-Supporter Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.