6272 Embedded Controller I

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
6272 Embedded Controller I
Fagnummer: 6272
Fagnavn: Embedded Controller I
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 03-08-2010 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering
Målpinde
1: Eleven kan beskrive Controllerens arkitektur, ud fra et blokdiagram.
2: Eleven kan beskrive Memory-Maps internt og eksternt.
3: Eleven kan anvende indbyggede Registre i Controlleren.
4: Eleven kan indsamle information fra datablade i forhold til interne perifere enheder og kan lave små programmer, til styring af disse.
5: Eleven kan teste programmer bl.a. med ICD (In Circuit Debugger), og/eller sende data fra seriel port til et Terminal program i PC, som f.eks. Debug informationer.
6: Eleven kan udfærdige en struktureret programdokumentation.
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.