6273 Embedded Controller II

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
6273 Embedded Controller II
Fagnummer: 6273
Fagnavn: Embedded Controller II
Varighed: 2,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 03-08-2010 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering
Målpinde
1: Eleven kan udvikle et program til en Embedded Controller, som anvender udviklingssystemets færdige programmoduler og eventuelle RTOS.
2: Eleven kan beskrive det overordnede princip i analog til digital (A/D) konvertering, og i digital til analog (D/A) konvertering.
3: Eleven kan beskrive de overordnede principper omkring sampling af data.
4: Eleven kan opsætte en datalogger med et standard A/D interface, og behandle indkomne data.
5: Eleven kan evaluere opsamlet data, såvel praktisk som teoretisk, under hensyntagen til spredning og varians.
6: Eleven kender signaleringen i en given kommunikation som eks. I2C.
7: Eleven kan programmere en given Controller til kommunikation med perifere enheder.
8: Eleven kan udfærdige struktureret programdokumentation.
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.