6279 Afsluttende projekt datatekn, (programmering)

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
6279 Afsluttende projekt datatekn, (programmering)
Fagnummer: 6279
Fagnavn: Afsluttende projekt datatekn, (programmering)
Varighed: 4,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 03-08-2010 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: Datatekniker-programmering
Målpinde
1: Eleven kan, ud fra et projektoplæg med casebeskrivelse, udarbejde en problemformulering med tilhørende kravspecifikation.
2: Eleven kan designe, planlægge, opbygge og idriftsætte et avanceret produkt, som overholder den opstillede kravspecifikation.
3: Eleven kan udarbejde en produkt- og procesrapport, som beskriver produkt og proces.
4: Eleven kan gennemføre projektet i et samarbejdet med andre elever, og kan herunder udvise en konstruktiv kommunikation med de øvrige elever.
5: Eleven kan gennemføre det afsluttende projekt jf. de gældende bestemmelser for den afsluttende prøve.
6: Eleven kan forberede og i forbindelse med den afsluttende prøve gennemføre en præsentation af systemet.
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Avanceret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.