6297 GUI Applications

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
6297 GUI Applications
Fagnummer: 6297
Fagnavn: GUI Applications
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 03-08-2010 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: Datatekniker-infrastruktur Datatekniker-programmering
Målpinde
1: Eleven kan opbygge en logisk og funktionel web-brugerflade vha. web-kontroller, som kommunikerer med et underliggende datalag.
2: Eleven kan beskrive typiske sikkerhedsaspekter for en web-applikation, og kan indbygge teknikkerne i applikationen.
3: Eleven kan implementere Authentikering og Authorization vha. Membership og Role klasserne.
4: Eleven kan oprette data-rapporter, og præsentere dem i brugerfladen for applikationen.
5: Eleven kan foretage logisk og struktureret fejlfinding.
Datatekniker med speciale i infrastruktur Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.