6301 Kundebetjening I

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
6301 Kundebetjening I
Fagnummer: 6301
Fagnavn: Kundebetjening I
Varighed: 1,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 03-08-2010 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: IT-Supporter
Målpinde
1: Eleven har kendskab til kundeadfærd, personlig kommunikationsteknik samt spørge- og samtaleteknik.
2: Eleven kan anvende metoder til god dialog med kunder ved betjening, rådgivning og reklamationsbehandling.
3: Eleven kan gennemføre telefonisk kundebetjening og -support i forhold til produkter og systemer.
4: Eleven kan, med baggrund i sit produktkendskab, give kunden en kvalificeret vejledning og support omkring betjening og opsætning af computere, software og perifert udstyr, samt omkring sikkerhed og virusbeskyttelse.
5: Eleven kan, ud fra kundeoplysninger udfylde, en fejlrapport og beskrive problematikken i et klart og logisk sprog.
6: Eleven kan redegøre for forskellige garanti- og serviceordninger, herunder hvordan man behandler en reklamation.
IT-Supporter Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Valgfri
Niveau: Begynder
Bedømmelse: -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.