6484 Elektronik I

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
6484 Elektronik I
Fagnummer: 6484
Fagnavn: Elektronik I
Varighed: 3,0 uger uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 03-08-2010 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: Teleinstallationstekniker Telesystemtekniker
Målpinde
1: Eleven har et generelt kendskab til installations- og montageteknik, og kan efter gældende regler og på en håndværksmæssig korrekt måde udføre kundeinstallationer af forskellige teleprodukter, herunder foretage installation af andre installationsdele, som kan indgå i en kundeinstallation (f.eks. kabler, fordeler, stik og termineringer).
2: Eleven har kendskab til, og kan udføre kabelsplidsninger og afgreninger på alle typer indendørs installationer og på mindre udendørs anlæg.
3: Eleven kan anvende de værktøjer som typisk benyttes i forbindelse med installationsarbejde.
4: Eleven kan foretage fejlfinding og fejlretning på installationer og forskellige typer af installations- og teleprodukter som f.eks. telefoner til modulniveau, fordelere, stik og termineringer.
5: Eleven kan udarbejde dokumentation for en installation og for udført arbejde.
6: Eleven kan ud fra en given kundesituation give forslag til en løsningsmodel for udførelsen af en installation efter gældende regler.
7: Eleven har kendskab til almene måletekniske begreber og enheder som typisk anvendes inden for det teletekniske område, herunder elektriske måleenheder, afledninger, dæmpninger, forstærkninger m.v., og eleven kender de indbyrdes sammenhænge.
8: Eleven har kendskab til, og kan anvende de måleinstrumenter som typisk anvendes i forbindelse med det teletekniske område, som f.eks. universalinstrumenter, dæmpningsmetre og spectrumanalyzere.
9: Eleven kan i forhold til givne opgaver vælge og anvende relevante måleinstrumenter og -metoder.
10: Eleven kan anvende de begreber som anvendes i forbindelse med analoge telefonkredsløb, og har kendskab til de elektriske komponenters virkemåde.
11: Eleven kender begreberne omkring, og kan anvende relevante analoge telefonfaciliteter (IN-tjenester), herunder foretage hardware- og softwarekonfigurering, samt foretage afprøvning og fejlsøgning herpå.
12: Eleven har kendskab til sammensatte kredsløb, som f.eks. effektelektronik, forstærkerkredsløb, forsyningskredsløb, switch-mode-power-supply, oscillatorer, kredsløb til signalbehandling, analoge transducere, AC- og DCmodkobling.
13: Eleven kan foretage kredsløbsanalyse, systematisk fejlfinding og problemløsning under anvendelse af relevant dokumentation på såvel dansk som fremmedsprog, og i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og miljøregler.
14: Eleven har et teknologisk tidssvarende systemkendskab til branchens analoge produkter.
15: Eleven har kendskab til, og kan redegøre for abonnentforbindelsens elektriske egenskaber jf. gældende tekniske specifikation fra Telestyrelsen.
16: Eleven kan med baggrund i produktkendskab, give kunden en kvalificeret vejledning omkring betjeningen af et analogt teleprodukt.
17: Eleven kan anvende de begreber som anvendes i forbindelse med digitale telefonkredsløb, og har kendskab til de elektriske komponenters virkemåde.
18: Eleven kender begreberne omkring og kan anvende relevante digitale telefon faciliteter (IN-tjenester), herunder foretage hardware- og softwarekonfigurering, samt foretage afprøvning og fejlsøgning herpå.
19: Eleven har et teknologisk tidssvarende systemkendskab til branchens digitale produkter.
20: Eleven kan med baggrund i produktkendskab, give kunden en kvalificeret vejledning omkring betjeningen af et digitalt teleprodukt.
21: Eleverne har kendskab til, og kan redegøre for Stærkstrømsbekendtgørelsens regler vedrørende arbejde på eller i nærheden af spændingsløse og spændingsførende elektriske installationer (Stærkstrømsbekendtgørelsen for elektriske installationer Sbei afsnit 6, kapitel 63).
22: Eleverne har et teoretisk og et grundlæggende praktisk kendskab til værktøj og udrustning for L-AUS, og kan redegør for hvordan det anvendes, kontrolleres og vedligeholdes korrekt.
23: Eleven har et grundlæggende kendskab til problemstillingerne omkring EMC (Electric Magnetic Compatibility) og kan redegøre for hvad der skal tages højde for når der arbejdes med produkterne indenfor branchen.
24: Eleven har et grundlæggende kendskab problemstillingerne omkring ESD (Electrostatic Static Dischange) og kan redegøre for hvad der skal tages højde for når der arbejdes med produkterne indenfor branchen.
25: Eleven kan arbejde med service på teleteknisk udstyr under hensyntagen til korrekt ESD- og EMC-håndtering.
Teleinstallationstekniker Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.
Telesystemtekniker Version 8
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.