6620 Kompmål. Datatekniker med spec. i programering

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
6620 Kompmål. Datatekniker med spec. i programering
Fagnummer: 6620
Fagnavn: Kompmål. Datatekniker med spec. i programering
Varighed: 0,0 uge(r)
Lokal Udd. plan: Lokal uddannelsesplan
Materialer: Kursus indhold
Gældende: 03-08-2010 og fremefter
Ordning: Version 8-2010
Version 8: Datatekniker-programmering
Målpinde
1: Eleven kan foretage installation og grundlæggende konfiguration af netværksenheder og fejlfinde på netværket i forbindelse med opbygning og vedligeholdelse af lokalnet.
2: Eleven kan deltage i design og opbygning af mindre lokalnet, herunder foretage installation og konfiguration af enheder i et netværk.
3: Eleven kan instruere, vejlede og servicere brugere.
4: Eleven kan arbejde under hensyntagen til korrekt ESD (Elekctro Static Discharge) og EMC- (Electro Magnetic Compatibility) håndtering og i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og miljøregler.
5: Eleven kan indgå i forandringsprocesser ved optimering og effektivisering af produktioner.
6: Eleven kan foretage installation og konfiguration af opkobllinger og enheder i et netværk, samt foretage fejlfinding på netværk i forbindelse med opbygning og vedligeholdelse af lokalnet med ekstern opkobling.
7: Eleven kan installere, opgradere, konfigurere og anvende et serveroperativsystem, herunder foretage bruger- og ressourceadministration samt installation og konfiguration af værktøjer og sikkerhed.
8: Eleven kan dimensionere, installere, konfigurere og opgradere en computer/server med tilhørende hardware og software, herunder foretage fejlretning til modulniveau.
9: Eleven kan installere, opgradere, konfigurere, administrere og vedligeholde netværksservere, og herunder foretage fejlsøgning og fejlretning.
10: Eleven kan installere og opsættte forskellige former for backup.
11: Eleven kan arbejde ud fra strukturerede metoder for levering af it-service.
12: Eleven kan foretage struktureret programudvikling og anvende udviklings- og debugningsværktøjer, samt udarbejde dokumentation af programmeringsløsninger.
13: Eleven kan designe, udvikle og implementere databaser, herunder anvende tilhørende programmeringssprog.
14: Eleven kan deltage i udarbejdelse af kravspecifikationer.
15: Eleven kan anvende teknologier og værktøjer til udvikling af systemer til mobile enheder.
16: Eleven kan udvikle script og mindre programmer under anvendelse af et scriptsprog.
17: Eleven kan anvende forskellige programmeringssprog og kan herunder foretage avanceret programudvikling af it-systemer, standalone applikationer, client-server applikationer, distribuerede applikationer og web applikationer.
18: Eleven kan foretage programudvikling på embeddede systemer, og kan herunder anvende tilhørende udviklingssystemer.
19: Eleven kan programudvikle under anvendelse af standardiserede programmeringsmetodikker.
20: Eleven kan programudvikle under anvendelse af standardiserede projektstyringsmetoder.
21: Eleven kan designe, planlægge og udvikle programmer, som gør brug af et udviklingssprogs tilknyttede sikkerhedsværktøjer og kan endvidere udvikle programløsninger, som indeholder de fornødne sikkerhedslløsninger i forhold til en given opgave.
22: Eleven kan gennemføre installation og opsætning af trådløs netværk, herunder opsætte kryptering og styring af tilgang til netværket under hensyntagen til de tilhørende sikkerhedsproblematikker.
23: Eleven kan udarbejde og anvende den til branchen hørende dokumentation både på dansk og fremmedsprog.
Datatekniker med speciale i programmering Version 8
Fagkategori: Kompetencemål
Fagtype: Bundet
Niveau: Uden niveau